Monitorovacie záznamové zariadenie pre STK a PEK

KAMEROVÉ SYSTÉMY PRE STK a PEK

OSVEDČENIA O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI DO 30.6.2018 NÁJDETE TU

 

21.11.2012 bolo vydané rozhodnutie Č.k.: 24429/2012/ŠDÚ/z.66490, ktorým ministerstvo dopravy schvaľuje vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia s typovým označením MZZEAS firme Express Alarm Slovakia s.r.o. na použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel.

8.1.2013 bolo vydané rozhodnutie Č.k.: 07003/2013/ŠDÚ/z.01257, ktorým ministerstvo dopravy schvaľuje vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia s typovým označením MZZEAS firme Express Alarm Slovakia s.r.o. na použitie pri vykonávaní emisných kontrol vozidiel.

Express Alarm Slovakia s.r.o. sa tak stala prvou firmou na Slovensku, ktorá disponuje  osvedčeniami na dodávky monitorovacích záznamových zariadení pre STK a PEK.

Prostredníctvom siete zaškolených odborných partnerov sme schopní dodať, namontovať a servisovať náš systém kdekoľvek na území SR s dodržaním minimálnych dodacích a servisných lehôt.

Vďaka koncepcii diaľkovej správy našich zariadení vám ponúkame aj možnosť update, upgrade a automatickej správy vášho systému, tak aby vás nezaťažoval vo vašej bežnej práci.

Ďalej k systému ponúkame aj radu nadstavbových funkcií  napr. nadstavbu GUI (umožňuje overenie odoslaných snímkov a dát priamo na linke ať už pomocou monitoru alebo tabletu či smartphonu) , integráciu vášho pôvodného alebo novo budovaného systému bezpečnostnej priemyselnej televízie spolu s MZZ do jedného celku s centrálnou správou a diaľkovým prístupom pre vás, pripojenie na Video pult centrálnej ochrany včítane výjazdov lokálnej SBS v prípade narušenia,...

 

Žiadosť o predbežné ocenenie SW a HW monitorovacieho záznamového zariadenia pre vašu STK a/alebo PEK:

Žiadosť cena MZZ STK PEK

Venujte prosím náležitú pozornosť vyplneniu žiadosti, aby sme vám mohli navrhnúť váš systém čo možno najpresnejšie.

UPOZORNENIE: cena návrhu neobsahuje cenu kabeláže, drobného inštalačného materiálu, cenu montáže a inštalácie. Tieto dodávky a práce vám ocenia naši autorizovaní odborní partneri a dohodnú si s vami aj servisné podmienky.

Vyplnené žiadosti posielajte na adresu technik@express-alarm.sk

Tu si môžete overiť platnosť nášho ovedčenia o schválení pre:

STK    a     PEK