MVPCO - funkcie Mobilného Video Pultu Centrálnej Ochrany

 

MVPCO =  Mobilný

                  Video

                  Pult

                  Centrálnej

                  Ochrany

   

 

1.      Úvod

2.      Ako to funguje?

3.      Vlastnosti MVPCO

4.      Klientský SW MVPCO

 

  

 

1.    Úvod

 

MVPCO je operačné pracovisko určené, pre monitorovanie a dohľad nad mobilnými prostriedkami. Mobilný video pult centrálnej ochrany monitorujte vaše vozidlá obrazom, zvukom aj dátami. Ako rýchlo ide? Kde sa nachádza ? Aká je okolo dopravná situácia? Čo robí? Čo hovorí? Kade išiel včera? Kto sa pokúša odcudziť vozidlo? To všetko okrem množstva ďalších informácií môže operátor zistiť o vodičovi a stave vášho kamiónu, autobusu, taxi, zásahového vozidla, vlaku, sanitky, stavebného stroja ...

 

2.    Ako to funguje?

 

 

Do mobilných prostriedkov - vozidiel, ktoré chcete monitorovať a dohľadovať treba nainštalovať mobilný záznamník DS8104HMIB. DS8104HMIB je mobilný 4 kanálový DVR s kompresiou H.264, má vstavaný webserver umožňujúci kompletnú správu a monitoring, bezdrôtový modul pre 3G, GPRS mobilnú dátovú komunikáciu so slotom pre SIM kartu. Podporuje duálny stream pre každý kanál. K zariadeniu je možné pripojiť GPS modul. Zariadenie cez mobilné pripojenie do internetu posiela od seba GPS dáta – informácie o polohe a rýchlosti vozidla na server MVPCO. Server MVPCO ukladá údaje o rýchlostiach a polohách všetkých vozidiel do databázy. O každom vozidle server MVPCO uchováva aj ďalšie informácie, ako napríklad EČV, typ vozidla, farba vozidla, meno majiteľa, meno šoféra, tel. číslo, poznámku. Keď sa operátor prihlási do klientského SW MVPCO komunikuje priamo so serverom MVPCO. Server mu poskytne tie údaje o vozidlách ku ktorým má oprávnenie prístupu. Ak si operátor klientského software vyžiada živé obrazy sú mu sprostredkované cez server MVPCO.

 

 

 

3.    Vlastnosti MVPCO:

 

n     Centralizované monitorovanie a dohľad nad vozidlami, ktoré majú nainštalovaný mobilný záznamník DS8104HMIB.

n     Prehľadné rozdelenie vozidiel do oblastí (stromová štruktúra rozdelenia na oblasti a podoblasti)

n     Monitorovanie 25 video kanálov súčastne

n     Monitorovanie mobilných prostriedkov na mape (rozhranie Google maps, presné zobrazenie polohy vozidiel aj niekoľkých súčastne)

n     Informácie o stave vozidla (názov vozidla, poloha, okamžitá rýchlosť, ďalšie informácie o vozidle (EČV, farba, typ vozidla, meno vodiča, meno spoločnosti, tel. číslo, ...) )

n     Vykreslenie trasy podľa histórie (SW vykreslí trasu kadiaľ sa pohybovalo vozidlo vo zvolenom čase)

n     Výpisy o prekročení nastavenej rýchlosti (SW vypíše informácie kedy vozidlo prekročilo rýchlosť)

n     Kompletný systém logovania (logy obsluhy, alarm logy, systémové logy, logy vzdialeného prístupu)

 

 

4.    Klientský SW MVPCO

 

Operátor sa do klientského SW MVPCO prihlasuje menom a heslom. Klientský sw MVPCO potom komunikuje priamo so serverom.

 

V hornej časti obrazovky si operátor môže software prepínať medzi jednotlivými funkčnými režimami.

Video – zobrazenie živých obrazov z vozidiel

Map – online sledovanie vozidiel na mape (rozhranie Google maps)

Track – sledovanie tras vozidiel

Config – nastavenie programu

Report – vyhľadávanie v logoch vozidla (prekročená rýchlosť)

 

 V ľavej časti programu sa nachádza stromová štruktúra zoznamu zariadení, v ktorom sú vozidlá rozdelené do oblastí a podoblastí. Pod týmto zoznamom sa súhrnné informácie o vozidle (EČV, typ vozidla, farba vozidla, meno majiteľa, meno šoféra, tel. číslo, poznámka).

 V spodnej časti programu sú údaje o GPS dátach všetkých vozidiel a alarmové informácie. Vedľa vpravo  je informácia o čase, dátume, počte online zariadení.

  

Monitorovanie

Centrálne okno SW je okno prehliadania kamier, alebo okno pre monitorovanie vozidiel na mape. Do okna prehliadania kamier si operátor môže rozmiestňovať kanály pre prehliadanie videa s jednotlivých zariadení, ktoré sú v stromovej štruktúre rozmiestnené v ľavej časti obrazovky.  Obrazovku je možné nastaviť do rôznych rozdelení, napr. 2x2, 3x3, ..., 5x5.

Systém umožňuje aj nezávislé sledovanie kamier z rôznych vozidiel naraz v jednom okne software

 

 

Sledovanie vozidiel na mape

 

Pre sledovanie vozidiel si operátor môže zvoliť dva režimy. Režim máp a režim satelitných snímkov.

Satelitné snímky sú plastickejšie ale ich načítanie je pomalšie. 

Operátor na mape vidí malé ikonky všetkých pripojených vozidiel. Nad ikonami sú názvy vozidiel a ich okamžité rýchlosti.

Kliknutím na ikonu vozidla je možné zobraziť kamery nainštalované vo vozidle a monitorovať tak situáciu.

 

 

 Sledovanie trasy vozidla na mape

 

 

V režime „Track“ si operátor dokáže do mapy vyznačiť trasu vozidla. Jednoducho zadá počiatočný a koncový dátum a čas a sw mu do mapy modrou farbou presne vykreslí trasu pohybu vozidla v zadanom časovom intervale.

 

 

 

Kompatibilita s VPCO

 

 

 

Mobilný záznamový rekordér DS8104HMIB je zariadením z rodiny digitálnych video záznamníkov od firmy HIKVISION, preto je taktiež kompatibilný s klientským software VPCO - IVMS 4000, na monitorovanie obrazu môžete použiť aj mobilný telefón so software iVMS4500.