MZZEAS -  osvedčenia  STK a PEK

KAMEROVÉ SYSTÉMY PRE STK a PEK

30.6.2016 bolo vydané rozhodnutie Č.k.: 18828/C222-SCDPK/42188, ktorým ministerstvo dopravy schvaľuje vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia s typovým označením MZZEAS firme Express Alarm Slovakia s.r.o. na použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel s platnosťou do 30.6.2018.

30.6.2016 bolo vydané rozhodnutie Č.k.: 18834/2016/C222-SCDPK/42197, ktorým ministerstvo dopravy schvaľuje vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia s typovým označením MZZEAS firme Express Alarm Slovakia s.r.o. na použitie pri vykonávaní emisných kontrol vozidiel s platnosťou do 30.6.2018.

                              

 

30.6.2014 bolo vydané rozhodnutie Č.k.: 18263/2014/C222-SCDPK/40799, ktorým ministerstvo dopravy schvaľuje vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia s typovým označením MZZEAS firme Express Alarm Slovakia s.r.o. na použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel s platnosťou do 30.6.2016.

30.6.2014 bolo vydané rozhodnutie Č.k.: 18264/2014/C222-SCDPK/48000, ktorým ministerstvo dopravy schvaľuje vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia s typovým označením MZZEAS firme Express Alarm Slovakia s.r.o. na použitie pri vykonávaní emisných kontrol vozidiel s platnosťou do 30.6.2016.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2013 bolo vydané rozhodnutie Č.k.: 07003/2013/ŠDÚ/z.01257, ktorým ministerstvo dopravy schvaľuje vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia s typovým označením MZZEAS firme Express Alarm Slovakia s.r.o. na použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel s platnosťou do 30.6.2014.

8.1.2013 bolo vydané rozhodnutie Č.k.: 07003/2013/ŠDÚ/z.01257, ktorým ministerstvo dopravy schvaľuje vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia s typovým označením MZZEAS firme Express Alarm Slovakia s.r.o. na použitie pri vykonávaní emisných kontrol vozidiel s platnosťou do 30.6.2014.