MZZ -  príklady riešení STK a PEK

KAMEROVÉ SYSTÉMY PRE STK a PEK

Pre ilustráciu uvádzame príklady vyobrazenia návrhov typických pracovísk. Vaše konkrétne pracovisko samozrejme navrhneme tak aby spĺňalo podmienky zákona a súčasne vyhovovalo vašim prevádzkovým zvyklostiam.

PEKN - Pracovisko emisnej kontroly neprejazdné

PEKP - Pracovisko emisnej kontroly prejazdné

STK + PEKP + VK - Linka STK, pracovisko emisnej kontroly prejazdné a vonkajšie pracovisko

3xSTK + 3xPEKN + VK - Tri linky STK, tri pracoviská emisnej kontroly prejazdné a vonkajšie pracovisko